Optika Sisplac

Novo u optici Sisplac

 

 

VisuReal® - najsuvremeniji video sustav za centriranje nudi precizno mjerenje koje jamči savršeno centriranje naočalne leće

 

Hoya visuReal

 

 

P r e d n o s t i   i   m o g u ć n o s t i   s u s t a v a

•  Praktično  i  brzo  •

•  Precizno  automatizirano  mjerenje  •

•  Totalna  preciznost  u  desetinku  milimetra  •

•  Opsežan  katalog  kompatibilan  s  lećama  većine  vodećih

proizvođača  naočalnih  leća  •

•  Grafički  fotografski  prikaz  oblika  i  boje  izabranih  okvira  •

•  Kompjuterizirani  grafički  prikaz  gledanja  kroz  odabrane  naočalne  leće  •


 

Očni-centar-Sisplac
essilor hoya Silhouette POLICE gucci d&g Johnson&Johnson cibavision